14 april 2016

Taal en hoor centrum in Amsterdam geopend

Op donderdag 3 maart 2016 opende het interdisciplinair centrum Language and Hearing Center Amsterdam (LHCA) haar deuren. Het centrum ondersteunt kinderen die een achterstand oplopen vanwege gehoorproblemen.

Professoren uit verschillende disciplines (toegepaste taalwetenschappen, audiologie, KNO en psychologie) hebben de handen ineengeslagen en het LHCA opgericht. Doel van het centrum is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs organiseren en dienen als een platform.

In het kader van Passend Onderwijs gaan steeds meer dove en slechthorende kinderen naar het regulier onderwijs. Volgens VUmc-audioloog Theo Goverts zijn deze scholen vaak minder goed ingericht voor een goede begeleiding en monitoring van deze kinderen en hun taalontwikkeling. Het LHCA richt zich hierop en zoekt met professionals naar oplossingen rondom dit vraagstuk.

Goverts vertelt in een interview voor Blik op Nieuws: ’Waar het oor te kort schiet, vult het talige brein aan. Bij slechthorende kinderen is dat niet zo: hun taal is immers nog in volle ontwikkeling. Door een verminderd gehoor hebben deze kinderen een extra handicap om mee te doen op school en later in de maatschappij. Dat gaan we aanpakken met ons nieuwe centrum’.

© Helen Keller Stichting 2018
Lid van de World Federation of the Deafblind (WFDB).

Onze website voldoet aan niveau AA van de Europese standaard EN 301 549 en de standaard WCAG 2.0 voor toegankelijkheid.

Bekijk alle inhoud via de sitemap.
disclaimer - privacy