Carnaval

Zaterdag 13 februari 2016

Swedoro heeft met hulp van HKS, fondsen aangevraagd om subsidie. De fondsen hebben positief geantwoord. Swedoro krijgt nu genoeg subsidie. Mooi hè! Half maart begint de renovatie aan het hele plafond. Nieuwe led verlichtingen en plafondtegels. Ze hopen tegen de zomervakantie klaar te zijn met monteren.

Mededelingen

  1. 12 maart is er geen lezing van Tolkcontact. Wij hebben geen reactie ontvangen. In de plaats hiervan zullen wij een creamiddag organiseren. Iets met Pasen  en schilderen?
  2. De HKS vrijwilligers krijgen een nieuwe frisse outfit.
  3. 21 jaar geleden hebben doofslechtzienden de statuten opgesteld. Er staat in de statuten, dat alle bestuurleden doofblind of doofslechtziend moeten zijn. Afgelopen 10 jaar was er geen doof- of slechtziend/blinde secretaris, daarom stelde Robert Jahn zich beschikbaar. Hij is oog en oor op kantoor voor Ton en Hans.
    Ik, Hans, is al 1 jaar gestopt als penningmeester, omdat ik blind wordt. Om HKS door te laten gaan heeft Robert nu een dubbele functie. Hij verzorgt de betalingen. De  boekhouding wordt sedert 1 jaar gedaan door Jan Elffers. Jan maakt vanaf 2000 de jaarrekeningen voor HKS. Om het werk van het bestuur wat beter te verdelen zijn wij op zoek naar bestuursleden. Wij zoeken een penningmeester en   bestuursleden. Informatie kan je krijgen bij onze voorzitter Ton.
  4. Op advies van onze notaris zullen de statuten aangepast worden. Dat betekent dat niet alleen doof en slechtziend/blinde bestuurslid hoeven te zijn, maar ook doven en horenden mogen ook in het bestuur komen.

 

Jullie kunnen vandaag tosti of hotdog bestellen, dus geen patat of anders, vanmiddag worden snacks en hapjes geserveerd.

Om 13.00 uur klinkt de muziek door ons huisorkest ‘Exobeat’ en 11 minuten later arriveren Prins en Prinses om het carnaval te openen. ALAAF. Ik hoop dat jullie weer veel genieten van muziek, dans en mooie prijzen die te winnen zijn

© Helen Keller Stichting 2018
Lid van de World Federation of the Deafblind (WFDB).

Onze website voldoet aan niveau AA van de Europese standaard EN 301 549 en de standaard WCAG 2.0 voor toegankelijkheid.

Bekijk alle inhoud via de sitemap.
disclaimer - privacy