Agenda

Bijeenkomst

Zaterdag 10 december 2022

Kerstviering met een kerstdiner en goochelaar.  Zie het        aanmeldingsformulier in de HKS-Expresse. Dit is een besloten bijeenkomst.

Aangemaakt op: 18 december 2021.

© Helen Keller Stichting 2018-
Lid van de World Federation of the Deafblind (WFDB).

Onze website voldoet aan niveau AA van de Europese standaard EN 301 549 en de standaard WCAG 2.0 voor toegankelijkheid.

Bekijk alle inhoud via de sitemap.
disclaimer - privacy