11 januari 2017

Digitale hulpmiddel maakt blindheid zichtbaar

Museum muZIEum biedt inZICHT in de wereld van blinden en slechtzienden.

Op 8 december opende de Taalunie en het muZIEum ‘Krijg jij het inZICHT? Een ‘totaalbeleving’ van wat digitale hulpmiddelen kunnen betekenen voor mensen met een visuele beperking. De bezoeker ervaart op toegankelijke en interactieve wijze hoe moderne taal- en spraaktechnologie (TST) voor het Nederlands het leven van mensen met een visuele beperking vergemakkelijkt en daarmee hun deelname aan de maatschappij vergroot.

Bedrijven kunnen ervaren hoe een werkplek eenvoudig is in te richten voor medewerkers met een visuele beperking. Het project wil hiermee een stimulans geven aan de arbeidsparticipatie en werkgelegenheid van blinden en slechtzienden.

De beleving

Het muZIEum biedt drie belevingen. In de twee donkerbelevingen ervaren bezoekers totale duisternis. Tijdens Expeditie ribbelroute, een wandeling door het centrum van Nijmegen, simuleert een virtual reality-bril diverse vormen van slechtziendheid. Alle rondleidingen, in kleine groepjes, worden begeleid door een blinde of slechtziende gids die onderweg zijn ervaringen deelt. In de foyer ontdekt de bezoeker meer over de mogelijkheden van hedendaagse taal- en spraaktechnologie. Het muZIEum biedt tevens programma’s voor scholen en de zakelijke markt.

Digitale oplossingen

Op dit moment zijn er ongeveer 350.000 blinden en slechtzienden in Nederland. Dit aantal groeit. In 2020 zullen er naar schatting zo’n 380.000 mensen met een visuele beperking zijn. Eén van de belangrijkste oorzaken voor de toename is de vergrijzing, omdat veel ouderen slechtziend worden en soms zelfs blind (82% van de blinden is 50 jaar of ouder). In een gedigitaliseerde samenleving biedt TST veel mogelijkheden om deze groeiende groep te ondersteunen.

De Taalunie heeft daarom als kenner van het TST-veld het initiatief genomen en voor het eerst organisaties en deskundigen bij elkaar gebracht om, samen met het muZIEum en de Nederlandse Organisatie voor Taal- en Spraaktechnologie (NOTaS), bestaande TST-toepassingen voor het Nederlands overzichtelijk te tonen. Hiermee wordt de toegang tot het gebruik van de Nederlandse taal en spraak voor blinden en slechtzienden centraal gesteld.

Het muZIEum en de Taalunie geven met deze lancering ook het startsein voor partners in de wereld van blind- en slechtziendheid om zich aan te sluiten bij dit platform om hun innovatieve technologieën te tonen aan iedereen die het muZIEum bezoekt.

© Helen Keller Stichting 2018
Lid van de World Federation of the Deafblind (WFDB).

Onze website voldoet aan niveau AA van de Europese standaard EN 301 549 en de standaard WCAG 2.0 voor toegankelijkheid.

Bekijk alle inhoud via de sitemap.
disclaimer - privacy