Lezing GGMD

Zaterdag 12 november 2016

Hans: Een goede middag. Vanmiddag komen er twee gasten. Zij komen een lezing houden over wat is GGMD en wat doen zij. GGMD is staat voor Geestelijke Gezondheid Maatschappelijke Dienstverlening.

Ton: Ik wil jullie vertellen dat ik vandaag kleine gebakjes heb meegenomen om te trakteren. Ik dacht, met de feestdagen wordt toch iedereen dik genoeg dus ik neem kleine traktaties mee! Vorige maand was ik namelijk 25 jaar jullie voorzitter. Ik wil jullie bedanken dat jullie 25 jaar lang het vertrouwen in mij hebben gegeven.

Na een korte pauze beginnen we met de lezing met een heel belangrijk onderwerp. Twee personen van de GGMD hebben een plan opgezet om meer aandacht te geven aan de doelgroep doofblinden.

Goede middag allemaal, ik ben Jaap Bogers, regio manager en naast bij staat Mariska, zij zal over zichzelf vertellen.

Mariska: ik sta hier vandaag niet als tolk gebarentaal, maar als communicatiespecialist bij het GGMD.

Jaap: We hebben van de zomer een gesprek gehad met het bestuur en we merkten dat het tegenwoordig zo ingewikkeld is geworden dat het van belang is om aan iedereen uit te leggen hoe de zorg is geregeld. Daarnaast willen we ook iets vertellen over het  moment dat wij iets doen voor jullie en hoe de aanmelding werkt.

Als praten over de geestelijke gezondheidszorg. Dan gaat het met name over psychische problemen op moment dat iemand depressief is, emotionele problemen heeft. Hiervoor hebben we professionals in dienst die samenwerken met psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, psychometrie therapeuten en beeldende therapeuten.

Daarnaast hebben we ook de maatschappelijke dienstverlening. Dan gaat het met name om hulp rondom wonen, huurovereenkomst, postzaken en financiën.

Voor regelzaken werken we met maatschappelijk werkers en woonbegeleiders. Dat is de algemene omschrijving van wie we zijn en wat we doen.

Nu iets over de financiering:

Vroeger had je de AWBZ. Nu zijn er verschillende financiers waar wij verantwoording moeten afleggen, we kunnen niet zomaar hulp geven.

1. WMO begeleiding

 • Vereist een indicatie die eerst aangevraagd moet worden bij de gemeente. (max. 9 uur per week / geen spoed.
 • ZG raamovereenkomst (afspraken GGMD met gemeenten) i.p.v. WMO loket.
 • Na aanvraag duurt het 6 tot 8 weken voordat een gemeente een indicatie geeft.
 • Woonbegeleiding, maatschappelijk werk, helpen met post, financiën, regel zaken.
 • Wel helpen bij aanvraag begeleidingsuren maar geen inzet van begeleiders (Kentalis).
 • Eigenbijdrage CAK.

2. Zorgverzekeringswet – zintuiglijke gehandicapten  (ZvW-ZG)

 • Vereist een verwijzing door de huisarts – geen spoed / urenbegrenzing.
 • Maatschappelijk werk, communicatieonderzoek, communicatietrainers, ergotherapeut, creatieve therapie, PMT, Hoorinfotheek.
 • Aanleren van vaardigheden, trainingen, aanpassingen in en om het huis, braille, 4 handengebaren, verliesverwerking.
 • Eigen risico zorgverzekeringswet.
 • Samenwerking met VISIO, Bartiméus, etc.

3. Wet Langdurige Zorg

 • Vereist een indicatie van het CIZ – veel uren zorg noodzakelijk en/of 24 uur oproepbaar.
 • GGMD levert alleen aanvullende zorg en is niet 24 uur oproepbare zorg.

4. GGZ

 • Vereist een verwijzing door de huisarts – geen urenbegrenzing.
 • Psychiater, psycholoog, verpleegkundigen, maatschappelijk werk, ergotherapeut, creatieve therapie, PMT.
 • Behandeling van psychische problemen.

5. Jeugdwet

 • Vereist een verwijzing door de huisarts – geen urenbegrenzing.
 • Behandeling van psychische problemen bij kinderen.
 • Opvoedondersteuning.

6. Loopbaan begeleiding

 • Vereist financiering door UWV / gemeenten (participatiewet) of werkgever – urenbegrenzing.
 • Werk-fit maken.
 • Arbeidsdeskundig onderzoek.
 • Ondersteuning bij het vinden van een (andere) baan.
 • Ondersteuning op de werkplek.

Hoe verloopt de aanmelding en intake bij GGMD

 • Centraal aanmelden bij hoofdkantoor in Gouda.
 • Regio nodigt je uit.
 • Belangrijk is dat de juiste informatie is gegeven en dat de verwijzing goed is.
 • Bij de eerste afspraak is er een communicatie check (door een tolk), aanmeldgesprek (door aanmeldfunctionaris) en intakegesprek (door maatschappelijk werk of psycholoog/psychiater, afhankelijk van de hulpvraag).
 • En hier wordt duidelijk wat nodig is in de communicatie, wat de regels en aanbod is van de GGMD en waarvoor je hulp vraagt. Daaruit wordt duidelijk welke hulp er geboden kan worden en welke verwijzingen er nodig zijn.
 • Voor WMO wachten tot de gemeente toestemming geeft (6 – 8 weken wachttijd).
 • Voor ZvW ZG en GGZ als de juiste verwijzing aanwezig is.

Bij akkoord start de hulpverlening

Samen maak je een plan dat noemen we een HDP (hulp en dienstverleningsplan)

Na vele vragen uit de zaal kwam er een eind aan een interessante middag.

Robert: als dank voor de lezing willen we jullie iets geven voor de feestdagen. Het is een boek gevuld met bonbons. Kan je lekker knabbelen. Van Joke kregen Mariska en Jaap een ILY-handje.

© Helen Keller Stichting 2018
Lid van de World Federation of the Deafblind (WFDB).

Onze website voldoet aan niveau AA van de Europese standaard EN 301 549 en de standaard WCAG 2.0 voor toegankelijkheid.

Bekijk alle inhoud via de sitemap.
disclaimer - privacy