De stichting

Doofblinden en doofslechtzienden hebben dagelijks te maken met allerlei beperkingen die hun handicap met zich meebrengt. De Helen Keller Stichting biedt steun door doofblinden te activeren, hun belangen te behartigen en informatie over doofblindheid te verzamelen en te verspreiden.

De Helen Keller Stichting

De Helen Keller Stichting behartigt de belangen en bevordert het welzijn van doofblinden en doofslechtzienden in Nederland. Dit doen wij door doofblinden en doofslechtzienden te activeren en hun zelfstandigheid en mondigheid te ontwikkelen. Wij organiseren bijeenkomsten om meer contact met andere doofblinden en doofslechtzienden te bevorderen. Daarnaast proberen we een betere positie voor doofblinden en doofslechtzienden te bereiken door informatie over doofblindheid te verzamelen en te verspreiden.

Helen Keller

Wie is Helen Keller?

Onze stichting is in 1994 vernoemd naar de Amerikaanse schrijfster en taalkundige Helen A. Keller (1880-1968). Toen zij pas negentien maanden oud was, kreeg ze een hersenvliesontsteking met doofblindheid als gevolg. Haar ouders kwamen via het Perkins Blinden Instituut in contact met Anne Sullivan en namen haar in dienst als lerares en kinderjuffrouw. Zij leerde Helen Keller gebaren en spreken, wat een grote bijdrage aan haar verdere ontwikkeling gaf.

Op vierentwintigjarige leeftijd studeerde Helen Keller cum laude af aan het Radcliffe College, waarmee zij de eerste doofblinde werd die een universitaire studie afrondde.

Helen Keller werd een sterke, zelfstandige vrouw die hard vocht voor zichzelf, andere doofblinden en doofslechtzienden. Zij schreef verschillende boeken over haar leven en stimuleerde de zorg voor doofblinden over de hele wereld.

De organisatie

De Helen Keller Stichting wordt geleid door het bestuur. Dit bestuur bestaat uit:

  • Harry Sarfaty (voorzitter)
  • Nicole Wasmoeth (secretaris)
  • Paula Kwint (penningmeester)
  • Japie van Hoof (bestuurslid)
  • Wim Meijvogel (bestuurslid)
  • Marlous Vredenbregt (bestuurslid)

© Helen Keller Stichting 2018-
Lid van de World Federation of the Deafblind (WFDB).

Onze website voldoet aan niveau AA van de Europese standaard EN 301 549 en de standaard WCAG 2.0 voor toegankelijkheid.

Bekijk alle inhoud via de sitemap.
disclaimer - privacy