Doneren

De Helen Keller Stichting is bij het werk dat zij voor doofblinden in Nederland doet afhankelijk van de steun van mensen zoals u. Dankzij onze donateurs kunnen wij doofblinden blijven activeren, informatie over doofblindheid verzamelen en verspreiden en de belangen van doofblindheid blijven behartigen.

Donateur worden

Voor een bedrag vanaf €15 per jaar kunt ook u donateur worden.

Donateur worden

Een eenmalige gift

Naast donateur worden is het ook mogelijk ons te steunen door een eenmalige gift. Deze kunt u storten op ons rekeningnummer: NL31INGB0006701483
ten name van Helen Keller Stichting te Rotterdam met vermelding Gift

Wollen handjes

Wilt u de Helen Keller Stichting op een ludieke manier steunen? Dan kunt u dat helaas niet meer doen door een gebreid wollen handje, in de vorm van het internationale gebarenteken ‘ik hou van jou’, als broche te kopen.

 

Rood wollen handjes

Belangrijk om te weten

De Helen Keller Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN/fiscaal ANBI-nummer: 804332241). Hierdoor kunnen uw giften in mindering worden gebracht op uw fiscaal inkomen.

De Helen Keller Stichting levert haar jaarcijfers in bij de Kennisbank Filantropie. Dit is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen.
Klik hier om onze jaarrekening van 2022 te downloaden.

 

© Helen Keller Stichting 2018-
Lid van de World Federation of the Deafblind (WFDB).

Onze website voldoet aan niveau AA van de Europese standaard EN 301 549 en de standaard WCAG 2.0 voor toegankelijkheid.

Bekijk alle inhoud via de sitemap.
disclaimer - privacy