Doofblindheid

Doofblindheid is een beperking die in meerdere varianten voorkomt en verschillende oorzaken kan hebben. Hoewel doofblinden dezelfde beperking hebben als doven en blinden, is deze door hun combinatie vaak problematischer en moeilijker op te lossen.

Meerdere varianten

Doofblinden hebben zowel een auditieve als een visuele handicap. Doofblindheid is een verzamelnaam voor mensen met een combinatie van slechtziendheid of blindheid en slechthorendheid of doofheid. De meeste doofblinden zijn niet geheel doof en blind, maar hebben nog enig gehoor of zicht.

Verschillende oorzaken

Doofblindheid kan verschillende oorzaken hebben en op elk moment in het leven ontstaan. Het is mogelijk dat doofblindheid ontstaat door één ziekte, trauma of genetische aandoening, maar doofblindheid kan ook veroorzaakt worden door meerdere ziekten, trauma’s of genetische aandoeningen die afzonderlijk doofheid en blindheid tot gevolg kunnen hebben.

Wanneer doofblindheid het gevolg is van één oorzaak kunnen de gevolgen bij de geboorte of pas later tot uiting komen. Voorbeelden van een oorzaak van aangeboren doofblindheid zijn rode hond tijdens de zwangerschap (congenitale rubellasyndroom), premature geboorte of genetische afwijkingen (CHARGE-associatie). Doofblindheid met een genetische oorzaak die ontstaat op jeugdige of jongvolwassen leeftijd kan het gevolg zijn van het syndroom van Usher en het syndroom van Von Recklinghausen. Naast een genetische aandoening kan een trauma of een ziekte zoals een hersenvliesontsteking eveneens tot doofblindheid leiden.

Naast doofblindheid door ziekten, trauma’s of aandoeningen kan een hoge leeftijd ook leiden tot doofblindheid. Ouderdomsdoofblindheid is doofblindheid die ontstaat door de achteruitgang van het gehoor en het zicht bij ouderen. Doven en blinden met ouderdomskwalen lopen hierbij een hoog risico.

Gevolgen van doofblindheid

Doofblinden hebben dezelfde beperkingen als doven en blinden. Zij zijn ook beperkt in hun communicatie met andere mensen en in hun mobiliteit. Hierdoor is het moeilijker om informatie te ontvangen en activiteiten te ondernemen. De combinatie van deze twee handicaps veroorzaakt echter vaak grotere beperkingen, waarvan de problemen moeilijker zijn op te lossen.

© Helen Keller Stichting 2018-
Lid van de World Federation of the Deafblind (WFDB).

Onze website voldoet aan niveau AA van de Europese standaard EN 301 549 en de standaard WCAG 2.0 voor toegankelijkheid.

Bekijk alle inhoud via de sitemap.
disclaimer - privacy