Organisaties

Koninklijke Kentalis

Koninklijke Kentalis is een nationaal en internationaal centrum voor voorlichting, consultatie, diagnostiek, onderwijs, behandeling en begeleiding aan communicatief beperkte mensen. www.kentalis.nl

Hier kunt u informatie krijgen over de begeleidersvoorziening voor doofblinde mensen. Stuur een e-mail

De Gelderhorst

Landelijk centrum voor oudere doven en doofblinden. www.gelderhorst.nl

Bartiméus

Jong of oud; thuis, op school of op het werk; voor iedereen die slechtziend of blind is, heeft Bartiméus een passende begeleiding of professioneel advies. Ook als er naast de visuele beperking sprake is van een verstandelijke beperking. U bent welkom bij Bartiméus! www.bartimeus.nl

Kalorama

Instelling met een gevarieerd zorgaanbod, o.a. een verzorgingshuis, een verpleegtehuis en en centrum voor doofblinde mensen. www.kalorama.nl

Tolkcontact

Heeft u een tolk nodig, neem dan contact met ons op via email. Zie ook onze website www.tolkcontact.nl

Registertolkengebarentaal

Voor het aanvragen van een tolkgebarentaal, een tolk vierhandgebarentaal of een schrijftolk. www.stichtingrtg.nl

GGD Rotterdam-Rijnmond

Op deze website kunt u alles vinden over zorg en welzijn. Zeker het bezoeken waard. www.ggdrotterdamrijnmond.nl

Dovenschap

Landelijke koepelorganisatie van belangenorganisaties voor mensen die doof of doofblind zijn. www.dovenschap.nl

Kenniscentrum Filantropie
Hier staat de Helen Keller Stichting ingeschreven omdat wij de ANBI status hebben. www.kennisbankfilantropie.nl

© Helen Keller Stichting 2018-
Lid van de World Federation of the Deafblind (WFDB).

Onze website voldoet aan niveau AA van de Europese standaard EN 301 549 en de standaard WCAG 2.0 voor toegankelijkheid.

Bekijk alle inhoud via de sitemap.
disclaimer - privacy