Communiceren

Door de hoeveelheid aan varianten van doofblindheid zijn er veel verschillende communicatievormen. Sommige doofblinden horen of zien genoeg, zodat een gesprek op een ‘normale’ manier kan plaatsvinden. Wanneer dit niet mogelijk is, zijn er andere communicatievormen zoals vierhandengebarentaal, vingerspellen-in-de-hand en braille. De individuele voorkeur voor een communicatievorm is vaak gerelateerd aan de achtergrond van de doofblindheid.

Hans Driksen en Ton Geers demonstreren vierhandengebarentaal

Voldoende zicht of gehoor

Wanneer een doofblinde nog gehoor en/of zicht heeft, kan het mogelijk zijn om een gesprek op een ‘normale’ manier te voeren. Voor een doofblinde die voldoende hoort is het mogelijk om een gesprek te voeren, indien de gesprekspartner duidelijk spreekt en de luisteromstandigheden gunstig zijn. Voor een doofblinde die voldoende ziet om het gehoor te ondersteunen is het mogelijk om een gesprek te voeren, indien de kijkomstandigheden gunstig zijn. Helaas zijn de omstandigheden vaak niet optimaal. Vooral in openbare ruimten kan communiceren nog steeds problematisch zijn.

Andere communicatievormen

Wanneer een doofblinde onvoldoende gehoor en/of zicht heeft, is hij aangewezen op andere vormen van communicatie. De voorkeur voor een bepaalde communicatievorm hangt onder andere af van de achtergrond van de doofblindheid.

De achtergrond van doven

Een dove of slechthorende, die pas later blind of slechtziend is geworden, is vanuit zijn achtergrond als dove vaak gewend aan de Nederlandse Gebarentaal of het handalfabet. Voor hen is het logisch om een communicatievorm te zoeken die dicht bij deze gebaren ligt. Dit kan bijvoorbeeld de vierhandengebarentaal of het vingerspellen-in-de-hand zijn.

Vierhandengebarentaal  Vingerspellen-in-de-hand  Nederlands handalfabet

 

De achtergrond van blinden

Een blinde of slechtziende, die pas later doof of slechthorend is geworden, heeft vanuit zijn achtergrond als blinde geen ervaring met gebaren of vingerspellen. Zij hebben echter vaak wel ervaring met braille. Veel doofblinden maken daarom gebruik van het, op het braille lijkende, Lorm-alfabet.

Lorm-alfabet

 

Algemene communicatievorm

Naast deze specifieke communicatievormen kan men ook blokletters in de hand maken. Dit is een universele en internationale manier van vingerspellen, omdat het gebruik maakt van gewone schrijfletters. Bijna alle doofblinden zijn bekend met dit systeem. Daarnaast is het ook voor mensen die geen ervaring hebben met doofblinden eenvoudig te leren.

Blokletters in de hand

© Helen Keller Stichting 2018-
Lid van de World Federation of the Deafblind (WFDB).

Onze website voldoet aan niveau AA van de Europese standaard EN 301 549 en de standaard WCAG 2.0 voor toegankelijkheid.

Bekijk alle inhoud via de sitemap.
disclaimer - privacy