Vierhanden-gebarentaal

Vierhandengebarentaal wordt vaak gebruikt door doofblinden met een achtergrond als dove. Deze communicatievorm maakt namelijk gebruik van dezelfde gebaren als bij de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Het verschil is dat een doofblinde tijdens het gebaren de handen van de gesprekspartner losjes vasthoudt, zodat hij kan voelen wat de ander gebaart.

De meeste gebaren zijn voor een doofblinde duidelijk. Voor gebaren waarbij het mondbeeld belangrijk is, wordt echter een aangepast gebaar gebruikt.

Voor doofblinden die geen NGT beheersen is het mogelijk om gebruik te maken van de vierhandenversie van het Nederlands met gebaren (NmG).

Hans Driksen en Ton Geers demonstreren vierhandengebarentaal

┬ę Helen Keller Stichting 2018-
Lid van de World Federation of the Deafblind (WFDB).

Onze website voldoet aan niveau AA van de Europese standaard EN 301 549 en de standaard WCAG 2.0 voor toegankelijkheid.

Bekijk alle inhoud via de sitemap.
disclaimer - privacy